Bewoners

Algemene informatie

Faciliteiten

Kamers

Zorgverlening

Financien

Klachten

Zorgverlening

Opname
Voor wie?
Hospice Het Vliethuys is er voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag en omgeving. Het maakt niet uit welke levensovertuiging of leeftijd u hebt.

Verblijf
Palliatieve zorg is bedoeld voor zorg in de laatste levensfase.
De indicatie voor deze zorg wordt toegewezen voor een periode van 13 weken.
Als tijdens uw verblijf uw situatie stabiliseert of verbetert, wordt de indicatie opnieuw beoordeeld en volgt eventueel een voorstel tot een ander zorgtraject dan het hospice.
In dat geval zal de coördinator met u en de huisarts in overleg gaan om te kijken naar een andere oplossing.
Dit betekent dat de eigen woning nooit opgezegd mag worden voor opname in het Hospice zolang de bewoner in het Hospice verblijft.
Ook kan het Hospice geen postadres voor de bewoner zijn.

Hoe?

Voor een opname kunt u, uw familie of uw huisarts contact opnemen met een van de coördinatoren. We vragen dan naar uw diagnose en uw behandeling. Ook geven wij u informatie over de gang van zaken in het hospice en de kosten.

Verpleging
In het Hospice werkt een vast team verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Florence. Florence waarborgt 24 uurs aanwezigheid van gediplomeerde verpleegkundigen zodat er zowel overdag als in de avond en nacht altijd verpleegkundige hulp aanwezig is.

Medische zorg
De medische zorg blijft in handen van uw eigen huisarts. Indien bewoners niet uit deze regio komen, zijn er een aantal huisartsen in de regio bereid om de zorg over te nemen.

Consult pijnspecialist
De behandelend huisarts kan advies vragen aan een pijnspecialist van de Reinier de Graaf Groep in Delft.

Geestelijke verzorging
Indien het niet mogelijk is dat uw eigen geestelijk verzorger u kan bezoeken dan kan het Hospice een beroep doen op protestantse dominees en rooms-katholieke pastores.
 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login