Vrijwilligers

De vrijwilligers

nieuws

vrijwilliger worden?

Digitaal rooster

Vrijwilligers

Het Vliethuys beschikt over ongeveer 90 vrijwilligers die in ‘ploegendienst’ dagelijks aanwezig zijn tussen 07.00 en 23.00 uur. Het gaat per dag om vier diensten van vier uur. De vrijwilligers zijn er speciaal voor de bewoners. Zij doen zoveel als mogelijk is waar de bewoner op dat moment behoefte aan heeft.

Voorbeelden van werkzaamheden van vrijwilligers:
- helpen bij de verzorging van de bewoners
- het verrichten van hand- en spandiensten voor de bewoners
- maaltijden verzorgen
- koffie en thee brengen
- gastvrouw zijn voor familie en bezoek
- voorlezen, een praatje maken
Kortom alles om het verblijf van de bewoner zo aangenaam mogelijk te maken.Een bewoonster geniet van een gebakje van Maison Kelder

Alle vrijwilligers hebben een basiscursus en een cursus 'Zorg aan bed' gevolgd en kunnen gebruik maken van het cursusaanbod van de landelijke koepelorganisatie (VPTZ). De kosten voor deze scholing komen voor rekening van het Hospice.

Regelmatig wordt er voor vrijwilligers van het hospice een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd; dit biedt de mogelijkheid om met elkaar te praten en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Naast scholing en aan het werk gerelateerde bijeenkomsten, organiseren de coördinatoren ook activiteiten in de gezelligheidssfeer. Ook organiseren de coördinatoren een jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers.
 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login