Bewoners

Algemene informatie

Faciliteiten

Kamers

Zorgverlening

Financien

Klachten

Klachten

Wanneer er zaken in het Hospice niet goed gaan of wanneer u niet tevreden bent, laat het ons weten en meld het aan de coördinatoren. Vindt u dat het probleem na een gesprek met de hoofd-coördinator niet goed is opgelost dan kunt u een schriftelijke klacht indienen het bestuur. Leidt het overleg bij het bestuur niet tot een oplossing dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VPTZ.

De klachtbehandeling heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee het vertrouwen in de organisatie alsook het recht doen aan de individuele klager.

De VPTZ is de brancheorganisatie van Hospices en Vrijwilligersorganisaties van Palliatieve Thuiszorg.

De VPTZ beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie.Adres: Barchman Wuytierslaan 10

3818 LH Amersfoort
T 033 - 760 10 70
E info@vptz.nl
I www.vptz.nl
 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coordinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login