Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Lijfrenteschenking


Met de lijfrente of periodieke schenking verbindt u zich vijf jaar lang of langer, als u kiest voor beëindiging bij overlijden, tot een jaarlijkse bijdrage van een door u vastgesteld bedrag. Periodiek schenken heeft voordelen zowel voor u als voor het Vliethuys. Die periodieke schenkingen zijn voor ons heel belangrijk. Want door uw toezegging ons tenminste vijf jaar of langer te steunen, draagt u bij aan de continuïteit. Het spreekt vanzelf, dat u bij periodieke schenkingen zelf kunt bepalen wat het specifieke doel van uw schenking zal zijn.

Hoe werkt het?
Doordat de periodieke schenking notarieel vastgelegd wordt, stelt de fiscus u in de gelegenheid deze schenkingsvorm in zijn geheel van uw inkomen af te trekken. Deze vorm van schenken betekent voor u een 100% aftrekpost van uw inkomstenbelasting. Wat dat betreft is er dus een duidelijk verschil met incidentele giften, die immers een fiscale onder- en bovengrens kennen. De notariële akte vermeldt welk bedrag u gedurende tenminste vijf jaar zult overmaken; een verplichting die vervalt bij overlijden.

De kosten van de notariële akte van lijfrenteschenkingen vanaf € 200,- per jaar komen voor rekening van de Vrienden van Hospice Het Vliethuys.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vrienden van Hospice Het Vliethuys, 070 - 34 01 315 of per mail info@hetvliethuys.nl.
Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen notaris raadplegen.

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 528031122019 © Knijnenburg Producties