Vrienden

Algemene informatie

Vrienden van het Hospice

Sponsors

Bestuur

Word donateur

Doe een lijfrenteschenking

Neem ons op in uw testament

Giften

Organiseer een actie

Doe een lijfrenteschenking


Met de lijfrente of periodieke schenking verbindt u zich vijf jaar lang tot een jaarlijkse bijdrage van een door u vastgesteld bedrag. Periodiek schenken heeft voordelen zowel voor u als voor Het Vliethuys. Die periodieke schenkingen zijn voor ons heel belangrijk. Want door uw toezegging ons tenminste vijf jaar te steunen, draagt u bij aan de continuïteit. Het spreekt vanzelf, dat u bij periodieke schenkingen zelf kunt bepalen wat het specifieke doel van uw schenking zal zijn.

Hoe werkt het?
Doordat de periodieke schenking notarieel vastgelegd wordt, stelt de fiscus u in de gelegenheid deze schenkingsvorm in zijn geheel van uw inkomen af te trekken. Deze vorm van schenken betekent voor u een 100% aftrekpost van uw inkomstenbelasting. Wat dat betreft is er dus een duidelijk verschil met incidentele giften, die immers een fiscale onder- en bovengrens kennen. De notariële akte vermeldt welk bedrag u gedurende tenminste vijf jaar zult overmaken; een verplichting die vervalt bij overlijden.

De kosten van de notariële akte van lijfrenteschenkingen vanaf € 200 per jaar komen voor rekening van de Vrienden van Het Vliethuys.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vrienden van Het Vliethuys, 070 - 34 01 315 of per mail info@hetvliethuys.nl.
Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen notaris raadplegen.
 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login