Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Bestuur


Voorzitter: Willy Blonk
Secretaris/Plv. voorzitter: Tineke Tangel
Penningmeester: Hans Lieffers

Leden: Klaas Aantjes, Annette Anicic-Bader, Guido Bennebroek en Marcel van Heuvel. 

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 528031122019 © Knijnenburg Producties