Vrienden

Algemene informatie

Vrienden van het Hospice

Sponsors

Bestuur

Word donateur

Doe een lijfrenteschenking

Neem ons op in uw testament

Giften

Organiseer een actie

Neem ons op in uw testament

Mensen nemen een goed doel op in hun testament omdat ze dat doel een warm hart toedragen; bovendien maakt de Belastingdienst deze manier van geven aantrekkelijk. De Stichting Vrienden van Het Vliethuys hoeft over schenkingen geen schenkingsrecht te betalen omdat de stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

Uw notaris zal u graag nadere informatie geven over schenkingen en legaten.

Link:
- Belastingdienst 
- notaris
 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login