Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Testament


Mensen nemen een goed doel op in hun testament omdat ze dat doel een warm hart toedragen; bovendien maakt de Belastingdienst deze manier van geven aantrekkelijk. De Stichting Vrienden van Hospice Het Vliethuys hoeft over schenkingen geen schenkingsrecht te betalen omdat de stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

Uw notaris zal u graag nadere informatie geven over schenkingen en legaten.

Link:
- Belastingdienst 
- Notaris

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 528031122019 © Knijnenburg Producties