Onze visie

Doel:  

Hospice Het Vliethuys is een gastvrij verblijf dat palliatieve zorg en ondersteuning wil bieden aan mensen met een beperkte levensverwachting. Dit gebeurt in een warme en liefdevolle omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de situatie thuis.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van talloze geschoolde vrijwilligers; zonder hen kan het hospice niet bestaan.
Het hospice is gevestigd op het terrein van het Diaconessenhuis Voorburg en heeft acht bewonerskamers met faciliteiten. Een team verpleegkundigen is vierentwintig uur per dag aanwezig voor professionele verpleegkundige zorg. De medische zorg blijft in handen van de huisarts van de bewoner. De vrijwilligers zijn er speciaal voor de bewoners en hun naasten om hen te omringen met persoonlijke aandacht en zorg. De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de totale organisatie binnen het hospice.  

Missie:  

Hospice Het Vliethuys is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Het is een plek waar bewoners en hun naasten zichzelf kunnen zijn en zich veilig en geborgen kunnen voelen. Een huis waar veel mogelijk is en waar zeker niets moet. Privacy en het behouden van eigen regie van de bewoner staan hierbij voorop.
Palliatieve zorg die gegeven wordt is niet gericht op genezing maar op symptoombestrijding en comfort. Dit wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoefte van onze bewoners. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele situatie. De verpleegkundigen en vrijwilligers bieden betrokkenen zorg met gepaste distantie.  

Visie:  

De coördinatoren zorgen voor een goed ‘vrijwilligers klimaat’ waarin iedere vrijwilliger goed tot zijn recht komt en in staat gesteld wordt om de bewoners met zorg en aandacht bij te staan. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor de vrijwilligers. Zij zorgen voor de werving, training en deskundigheidsbevordering, en zij herkennen de kwaliteiten van de vrijwilligers.
Het veelkleurige palet van deskundige vrijwilligers levert een belangrijke bijdrage aan het comfort van de bewoners en de sfeer in het hospice. De vrijwilligers weten zich begeleid, ondersteund en gewaardeerd.
Het kwaliteitcertificaat “Goed Geregeld” laat zien dat Hospice Het Vliethuys ook voor onze vrijwilligers aantrekkelijk is en dat de zaken op orde zijn. Ook bewoners, donateurs, vrienden en fondsen weten dat Hospice Het Vliethuys het vrijwilligersbeleid Goed Geregeld heeft.
 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coordinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login