Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Onze visie


Doel:

Hospice Het Vliethuys is een gastvrij verblijf dat palliatieve zorg en ondersteuning wil bieden aan mensen met een beperkte levensverwachting. Dit gebeurt in een warme en liefdevolle omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de situatie thuis. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van talloze geschoolde vrijwilligers; zonder hen kan het hospice niet bestaan. Hospice Het Vliethuys is gevestigd in een pand van het RDGG op het terrein van het Diaconessenhuis Voorburg. Het ziekenhuis sloot in februari 2022 haar deuren. Een nieuw behandelcentrum, gelegen naast het hospice op het RDGG terrein, heeft inmiddels de deuren geopend. Het hospice beschikt over acht bewonerskamers met faciliteiten. Een team verpleegkundigen is vierentwintig uur per dag aanwezig voor professionele verpleegkundige zorg. De medische zorg blijft in handen van de huisarts van de bewoner. De vrijwilligers zijn er speciaal voor de bewoners en hun naasten om hen te omringen met persoonlijke aandacht en zorg. De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de totale organisatie binnen het hospice.

Missie:

Hospice Het Vliethuys is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Het is een plek waar bewoners en hun naasten zichzelf kunnen zijn en zich veilig en geborgen kunnen voelen. Een huis waar veel mogelijk is en waar zeker niets moet. Privacy en het behouden van eigen regie van de bewoner staan hierbij voorop.
Palliatieve zorg die gegeven wordt is niet gericht op genezing maar op symptoombestrijding en comfort. Dit wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoefte van onze bewoners. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele situatie. De verpleegkundigen en vrijwilligers bieden betrokkenen zorg met gepaste distantie.

Visie:

De coördinatoren zorgen voor een goed ‘vrijwilligers klimaat’ waarin iedere vrijwilliger goed tot zijn recht komt en in staat gesteld wordt om de bewoners met zorg en aandacht bij te staan. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de vrijwilligers. Zij zorgen voor de werving, training en deskundigheidsbevordering, en zij herkennen de kwaliteiten van de vrijwilligers.
Het veelkleurige palet van deskundige vrijwilligers levert een belangrijke bijdrage aan het comfort van de bewoners en de sfeer in het hospice. De vrijwilligers weten zich begeleid, ondersteund en gewaardeerd.
Het kwaliteitcertificaat “Goed Geregeld” laat zien dat Hospice Het Vliethuys ook voor onze vrijwilligers aantrekkelijk is en dat de zaken op orde zijn. Ook bewoners, donateurs, vrienden en fondsen weten dat Hospice Het Vliethuys het vrijwilligersbeleid Goed Geregeld heeft.

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 52803112
2019 © Knijnenburg Producties