Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Periodieke Giften


Uw periodieke gift is fiscaal volledig aftrekbaar.

Om het werk van het hospice ook in de toekomst mogelijk te maken kan uw financiële ondersteuning niet gemist worden. Ook de fiscus helpt hierbij een handje.

U kunt een periodieke gift of schenking op twee manieren vastleggen, namelijk :

• bij de notaris (niet meer beslist noodzakelijk) of

• in een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze instelling.

Zowel de Stichting Hospice Het Vliethuys als de Stichting Vrienden van Hospice Het Vliethuys zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende instellingen.

U kunt van onze site het zogenaamde formulier "Periodieke gift in geld" downloaden. Het formulier bestaat uit twee identieke invulformulieren: één voor de schenker en één voor de ontvanger, de Stichting Vrienden van Hospice Het Vliethuys.

Beide formulieren kunt u in uw computer grotendeels al invullen en vervolgens ten behoeve van te plaatsen handtekeningen uitprinten.

De periodieke gift in geld is jaarlijks 5 jaar lang of langer, als u gekozen heeft voor beëindiging bij overlijden, geheel fiscaal aftrekbaar, zonder hinder van de "normale giftendrempel".

Tot slot kunt u ons ook nog op andere manieren geldelijk ondersteunen en wel door (losse) giften, donaties en eventueel een nalatenschap. In de gevallen van (losse) giften en donaties heeft uw ondersteuning voor de fiscus te maken met een "giftendrempel", afhankelijk van uw inkomen.

Inlichtingen over dit alles kunt u telefonisch verkrijgen bij onze secretaris (telefoon 070-3998297) of nazien op de site van de Belastingdienst. Hij kan u (tevens) bovengenoemde formulieren "Periodieke gift in geld" op uw verzoek opsturen.

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 52803112
2019 © Knijnenburg Producties