Vrienden

Algemene informatie

Vrienden van het Hospice

Sponsors

Bestuur

Word donateur

Doe een lijfrenteschenking

Neem ons op in uw testament

Giften

Organiseer een actie

Giften

Uw (periodieke) giften aan Hospice Het Vliethuys, fiscaal aftrekbaar.

Om het werk van het Hospice ook in de toekomst mogelijk te maken kan uw financiële ondersteuning niet gemist worden. Ook de fiscus kan hierbij een handje helpen.

U kunt een periodieke gift of schenking op 2 manieren vastleggen, namelijk :

• bij de notaris (niet meer beslist noodzakelijk) of

• in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging.

In het geval van de Stichting Hospice Het Vliethuys geeft/schenkt u aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) – erkende instelling.

U kunt van de site van de Belastingdienst de zogenaamde formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Voor de goede orde vermelden wij dat het voor een juiste procedure om 2 formulieren gaat:

• Overeenkomst periodieke gift in geld (exemplaar voor de schenker)

• Overeenkomst periodieke gift in geld (exemplaar voor de ontvanger)

Beide formulieren kunt u in uw computer grotendeels al invullen en vervolgens ten behoeve van te plaatsen handtekeningen uitprinten.

De periodieke gift in geld is jaarlijks 5 jaar lang geheel fiscaal aftrekbaar, zonder hinder van de "normale giftendrempel".

Tot slot kunt u ons ook nog op andere manieren geldelijk ondersteunen en wel door (losse) giften, donaties en eventueel nalatenschap. In de gevallen van (losse) giften en donaties heeft uw ondersteuning te maken met een "giftendrempel", afhankelijk van uw inkomen.

Inlichtingen over dit alles kunt u telefonisch verkrijgen bij onze secretaris (telefoon 070-3998297) of nazien op de site van de Belastingdienst. In geval u onze penningmeester benadert kan hij u (tevens) bovengenoemde formulieren "Periodieke gift in geld" eventueel ter hand stellen.


 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login