Bewoners

Algemene informatie

Faciliteiten

Kamers

Zorgverlening

Financien

Klachten

Financiën

Kosten verblijf
Voor verblijf brengen wij € 55,- per dag in rekening. Indien u kunt aantonen dat dit bedrag te veel voor u is, zoeken wij met u naar een andere oplossing.
Inwoners van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk komen hier in eerste instantie voor in aanmerking.

Verzekeraars
Diverse zorgverzekeraars vergoeden de verblijfskosten of een deel daarvan vanuit de aanvullende verzekering. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw verzekeraar. 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login