Vrienden

Algemene informatie

Vrienden van het Hospice

Sponsors

Bestuur

Word donateur

Doe een lijfrenteschenking

Neem ons op in uw testament

Giften

Organiseer een actie

Algemene informatie

Het Vliethuys kan niet zonder financiële steun van vrienden.
Iedere donatie als bijdrage aan het voortbestaan van hospice Het Vliethuys wordt in dank aanvaard.

Er is een stichting Vrienden van Het Vliethuys. Daarvan kunt u donateur worden! Het bankrekeningnummer van deze stichting is: NL 74 RABO 0127 6062 97 (Rabobank Regio Den Haag) te Voorburg.
 
Stichting Vrienden van Hospice het Vliethuys
De Stichting Vrienden van Hospice het Vliethuys is een ANBI-instelling. Dat betekent dat donaties als gift aftrekbaar zijn bij een aangifte inkomstenbelasting.

Email adres: vrienden@hetvliethuys.nl

Bankrekening: NL74RABO0127606297

Lees meer >>>
 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login