Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315
21 december 2023

Gemeentelijke onderscheiding UBU voor Paul Francissen


De waardering voor 20 jaar betrokkenheid bij het Vliethuys

Op 21 december ontving Paul Francissen, secretaris van het Vliethuys bestuur, uit handen van wethouder Marcel Belt van de gemeente Leidschendam-Voorburg  de UBU. Dit is een persoonlijke onderscheiding van de gemeente voor personen die zich buitengweoon verdienstelijk hebben ingezet voor de gemeenschap.
Aanleiding was het afscheidsdiner van Paul, die in februari 2024 wordt opgevolgd in het bestuur. Voorafgaand aan de overhandiging sprak Marcel Belt lovende woorden: "Zoals iedereen weet is de rol van de secretaris in een bestuur bijzonder belangrijk, zeker als iemand die positie al zoveel jaren met ongebreidelde inzet bekleedt. Die inzet heeft ook sinds jaren voor een warme band tussen het hospice en de gemeente gezorgd, en ik twijfel er geen moment aan dat deze band nog heel lang stand zal houden" aldus de wethouder.

Met dank aan Michel Groen voor de foto.

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 528031122019 © Knijnenburg Producties