Vrienden

Algemene informatie

Vrienden van het Hospice

Sponsors

Bestuur

Word donateur

Doe een lijfrenteschenking

Neem ons op in uw testament

Giften

Organiseer een actie

Vrienden van Het Hospice

Zorg voor mensen in de terminale fase van hun leven is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt slechts een deel van de financiering voor haar rekening. De kosten van verpleging en verzorging worden betaald uit de basiszorgverzekering. Het Ministerie van VWS geeft subsidie voor de kosten van de coördinatie en de scholing van de vrijwilligers. Daarnaast vraagt het hospice een bijdrage voor de verblijfkosten. Voor de extra’s voor onze bewoners maar ook voor de huisvestings- en onderhoudskosten, is het Vliethuys afhankelijk van giften.

Voor het ontvangen van giften heeft het Vliethuys een eigen vriendenstichting: de Stichting Vrienden van Het Vliethuys. De Stichting ondersteunt het hospice door middel van de realisatie van grote en kleine donaties, giften in natura of door middel van legaten. De Vrienden leveren op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het hospice en een optimaal verblijf voor de bewoners. Vrienden van het Hospice zijn mensen die begrijpen dat het `bijna-thuis-huis` niet meer weg te denken valt uit de samenleving en dat dit zonder hun financiële hulp onmogelijk is.

 
Home Onze visie Actueel
Agenda
Nieuwsbrief
Jaarverslag
Bewoners
Faciliteiten
Kamers
Zorgverlening
Financien
Vrijwilligers
nieuws
Het Vliethuys
Bestuur
Coördinatoren
Vrienden van het Hospice
Sponsors
Bestuur
Word donateur
Doe een lijfrenteschenking
Neem ons op in uw testament
Giften
Organiseer een actie
Contact

Login